Tel

+86 133 2699 6469

WeChat

WeChat

WeChat

Mobile

Mobile

Mobile

Top

news information

News

Zhang Zhiping,Pramonės ir informaciniųtechnologijųprovincijos departamento direktoriaus pavaduotojas ir jo delegacija atliko nuodugnius Kaixin technologijųmokslinius tyrimus ir vizitus

2024-07-05 source:原创 clicks:5
  liepos 2 d.popietęZhang Zhiping,Hunan provincijos pramonės ir informaciniųtechnologijųdepartamento direktoriaus pavaduotojas,vadovavo komandai atlikti išsamųtyrimąHengyang mieste ir atliko mokslinius vizitus Kaixin Technology Company.Šiuo tyrimu siekiama teikti gaires ir paramąnaujausiems pramonės ekonomikos stabilaus augimo,pramonės pertvarkymo ir modernizavimo pokyčiams beiįmoniųplėtrai.

  Direktoriaus pavaduotojas Zhang Zhiping ir jo delegacija pirmąkartąapsilankėSilicio nitrido pažangiojo pramonės parko projekte,o vėliauįsitraukėįgamybos seminarąir MTTP skyrių,kad išsamiai suprastųbendrovės produktųmokslinius tyrimus ir plėtrą,gamybos gamybąir technologijųtaikymą.Jis labai palankiaiįvertino Kaixin Technology pastangas ir pasiekimus technologiniųinovacijųsrityje bei naująkokybiškąnašumąir skatinoįmones toliau didinti investicijasįmokslinius tyrimus ir technologijųplėtrą,skatinti technologines inovacijas ir tobulinti pramonę.